Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

oferujemy najwyższej jakości odkuwki matrycowe i swobodnie kute

Zapytanie ofertowe nr 8/2023 z dnia 04-09-2023 na wykonanie usługi doradczej w zakresie przeprowadzenia audytu technologicznego i opracowania mapy drogowej transformacji do Przemysłu 4.0

Postępowanie realizowane w ramach projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Zakładu Obróbki Plastycznej Spółka z o.o. przez wprowadzenie automatyzacji procesów kuźniczych i obróbczych"

Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej lata 2021-2027

Działanie 1.2: Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego oraz opracowaniem mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. Szczegółowa dokumentacja w zakresie niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach możliwych do pobrania poniżej.

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 18-09-2023

Status postępowania:  Postępowanie zakończone bez wybrania dostawcy usługi.

Zapytanie ofertowe nr 7/2023 z dnia 23-03-2023 na dostawę stanowiska do precyzyjnych pomiarów narzędzi poza obrabiarką CNC

Postępowanie realizowana w ramach projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Zakładu Obróbki Plastycznej spółka z o.o. poprzez wprowadzenie nowych i ulepszonych wyrobów na bazie odkuwek ze stopów metali nieżelaznych i specjalnych gatunków stali do zastosowań w lotnictwie i energetyce"

Nr projektu RPLU.03.07.00-06-0036/20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego stanowiska do precyzyjnych pomiarów narządzi poza obrabiarką CNC wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników oraz niezbędnego do uruchomienia wyposażenia dodatkowego

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 03-04-2022

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe nr 6/2022 z dnia 14-09-2022 na dostawę poziomego centrum tokarskiego CNC z napędzanymi oprawkami

Postępowanie realizowana w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności Zakładu Obróbki Plastycznej spółka z o.o. poprzez  wprowadzenie nowych i ulepszonych wyrobów na bazie odkuwek ze stopów metali nieżelaznych i specjalnych gatunków stali do zastosowań w lotnictwie i energetyce”

Nr projektu RPLU.03.07.00-06-0036/20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego centrum tokarskiego CNC z napędzanymi oprawkami wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników oraz niezbędnego do uruchomienia wyposażenia dodatkowego.

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 17-10-2022

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe nr 4/2021 z dnia 31-05-2021 na dostawę pieca kuźniczego gazowego z wyposażeniem dodatkowym niezbędnym do uruchomienia

Postępowanie realizowana w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności Zakładu Obróbki Plastycznej spółka z o.o. poprzez  wprowadzenie nowych i ulepszonych wyrobów na bazie odkuwek ze stopów metali nieżelaznych i specjalnych gatunków stali do zastosowań w lotnictwie i energetyce”

Nr projektu RPLU.03.07.00-06-0036/20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego pieca grzewczego kuźniczego gazowego do nagrzewu materiałów wsadowych do kucia wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników (gratis, na koszt Dostawcy) oraz niezbędnego wyposażenia dodatkowego do uruchomienia pieca.

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 14-06-2021

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe z dnia 22-04-2021 na wykonanie termomodernizacji hali nawy północnej budynku B4A przy ul. Kuźniczej 13 w Świdniku

 Postępowanie realizowana w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej nawy północnej budynku B4A przy ul. Kuźniczej 13 w Świdniku”

Nr projektu RPLU.05.01.00-06-0056/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji nawy północnej w hali B4A w Świdniku przy ul. Kuźniczej 13

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 12-05-2021

Status postępowania: postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 15-06-2020 na specjalistyczne usługi doradcze

 Postępowanie realizowana w ramach projektu pt. „Wzrost efektywności zarządzania przedsiębiorstwem Zakład Obróbki Plastycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych”

Nr projektu RPLU.03.05.00-06-0004/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 „Bon na doradztwo”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi doradcze w zakresie wprowadzania systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT, wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, oraz optymalizacji kosztów i procesów, monitorowania wdrażania technologii, oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej.

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 23-06-2020

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.

 Zapytanie ofertowe nr 3/2020 z dnia 18-02-2020 na zakup stanowiska do pomiarów zarysu kształtu (konturograf)

 Postępowanie realizowana w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności Zakładu Obróbki Plastycznej spółka z o.o. poprzez  wprowadzenie nowych i ulepszonych wyrobów na bazie odkuwek ze stopów metali nieżelaznych i specjalnych gatunków stali do zastosowań w lotnictwie i energetyce”

Nr projektu RPLU.03.07.00-06-0036/20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego stanowiska do wykonywania pomiarów zarysu kształty tzw. konturografu wraz z instalacją, uruchomieniem oraz niezbędnego wyposażenia dodatkowego do uruchomienia stanowiska.

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 28-02-2020

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe nr  1/2018/NDT z dnia 25-01-2018 na dostawę nowej linii do badań nieniszczących fluorescencyjnych FPI

 Dostawa realizowana w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w zakresie badań nieniszczących NDT”

Nr projektu RPLU.01.03.00-06-0003/17-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej linii do badań nieniszczących fluorescencyjnych FPI wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników, oraz niezbędnego wyposażenia dodatkowego do uruchomienia linii.

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 26-02-2018

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe nr  1/2017/NDT z dnia 13-10-2017 na dostawę nowego defektoskopu do badań NDT magnetyczno-proszkowych MPI

Dostawa realizowana w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w zakresie badań nieniszczących NDT”

Nr projektu RPLU.01.03.00-06-0003/17-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego defektoskopu badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych MPI wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników, oraz niezbędnego do uruchomienia wyposażenia dodatkowego.

Termin składania ofert: Kompletne oferty należy składać do dnia: 03-11-2017

Status postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte, wybrany dostawca na podstawie złożonej najkorzystniejszej oferty.