Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

oferujemy najwyższej jakości odkuwki matrycowe i swobodnie kute

Do weryfikacji jakości naszych wyrobów wykonujemy następujące badania i pomiary laboratoryjne oraz warsztatowe:

 • pomiary twardości metodami Brinella i Vickersa (HBW/HRC),
 • analizy składu chemicznego metodą spektralną,
 • badania mikro i makrostruktury (wielkość ziarna, mikroczystość, obecność wad wewnętrznych strukturalnych, itd.),
 • kontrola kierunku przebiegu włókien w odkuwkach,
 • badania własności wytrzymałościowych (Rm, Rp0,2, A5) i udarności (KCU2, KV),
 • pomiary geometryczne na 5-cio osiowej maszynie pomiarowej CMM oraz konturografie,
 • inne pozostałe wg wymagań klienta.

Stosujemy także następujące metody badań nieniszczących (NDT), które umożliwiają wykrycie w materiałach wad powierzchniowych i podpowierzchniowych:

 • badania magnetyczno-proszkowe (MT) – badania na ławie magnetycznej w świetle UV, umożliwiające wykrycie wad powierzchniowych i podpowierzchniowych,
 • badania penetracyjne (PT) – badania metodą fluorescencyjną przenośną, wykonywane w dygestorium lub na statkach powietrznych, umożliwiające wykrycie wad powierzchniowych,
 • badania metodą prądów wirowych (UT) – badania przenośnym defektoskopem, umożliwiające wykrycie wad powierzchniowych i podpowierzchniowych,
 • Badanie przewodności elektrycznej – badania umożliwiające potwierdzenie jakości obróbki cieplnej stosowane głównie do wyrobów ze stopów aluminium.