Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

oferujemy najwyższej jakości odkuwki matrycowe i swobodnie kute

Przy produkcji naszych wyrobów stosujemy następujące procesy specjalne:

  • obróbka cieplna stopów aluminium (przesycanie i starzenie sztuczne),
  • normalizowanie i odpuszczanie stali wysokostopowych stopowych (posiadamy akredytację NADCAP dla procesu HT),
  • ulepszanie cieplne stali węglowych,
  • przesycanie stali nierdzewnych i żaroodpornych,
  • wyżarzanie izotermiczne i dwustopniowe stopów tytanu,
  • badania nieniszczące NDT (posiadamy akredytację NADCAP dla procesu MPI).

Procesy specjalne należą do grupy procesów, dla których nie ma możliwości aby stwierdzić ich zgodności z wymaganiami poprzez kontrolę wizualną lub bezpośredni pomiar.

Ocena zgodności procesu może zostać przeprowadzona tylko poprzez wykonanie specjalistycznych badań lub testów.

Istotne jest nadzorowanie zarówno samych parametrów technologicznych procesu jak i zatwierdzenia urządzeń oraz personelu w stopniu zapewniającym jak największą powtarzalność.